19.04.2020

Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem koronawirusem, zachęcamy do zapoznania się z krótkimi instrukcjami odnośnie zachowania bezpieczeństwa w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować iż zgodnie z rozporządzeniem Premiera nasza pralnia pozostaje dla Państwa otwarta z zachowaniem wszelkich narzuconych norm sanitarnych.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź warunki, które świadczą o ryzyku:

  • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  • masz podwyższoną temperaturę,
  • kaszlesz i masz duszności

Natychmiast

  • powiadom telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczną

Bądź

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Ochrona przed koronawirusem 

  • Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
  • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
  • Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
  • Osłaniaj twarz specjalną maską lub chustą w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

.